MET EEN MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN KOMT U NIET VOOR VERRASSINGEN TE STAAN


WAT IS EEN MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN?
Een meerjaren onderhoudsplan (MOP) bevat informatie over de bouwkundige staat van een gebouw. Het geeft u in één oogopslag de te verwachten kosten voor onderhoud of vervanging, op de korte en de lange termijn. Zo weet u direct wat u jaarlijks moet reserveren om deze kosten over een periode van 10 jaar gedekt te hebben. Belangrijke en onmisbare informatie voor elke Vereniging van Eigenaren.

WAAROM EEN MEERJAREN ONDERHOUDSPLAN?
Vanaf 1 mei 2008 is iedere Vereniging van Eigenaren wettelijk verplicht een voldoende gevuld reservefonds te hebben. Dit fonds is bestemd voor het onderhoud van het gebouw en moet gebaseerd zijn op een onderhoudsplan dat minimaal 5 jaren omvat. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt is dat achterstallig onderhoud aan panden voorkomen moet worden. Reden te meer dus om nu een MOP te laten maken.

HOE GAAN WE TE WERK?
Allereerst inventariseren en inspecteren we de delen waarvan het onderhoud onder de verantwoording van de VvE valt. Te denken valt aan het dak, de gevels, de gemeenschappelijke bouwdelen in het interieur en de installaties. De precieze lijst is afhankelijk van de Akte van Splitsing en wordt in overleg met het bestuur van de VvE vastgesteld.

Als er in de appartementen ook gemeenschappelijke bouwdelen zijn, zoals standleidingen of radiatoren, dan zullen de bewoners toegang tot de woningen moeten geven. Dit kan ook noodzakelijk zijn als moeilijk toegankelijke geveldelen via raam of balkon geïnspecteerd moeten worden. Een goede en tijdige communicatie tussen het bestuur van de VvE, de bewoners en Ockenburgh is hier onmisbaar.

Afhankelijk van de aangetroffen technische staat geven wij aan welke delen als eerste onderhoud nodig hebben. Dit is de urgentie-indicatie. En uiteraard geven we de financiële kant van de zaak weer, zodat bestuur en eigenaren een duidelijk inzicht krijgen in welke bedragen er in welk jaar nodig zijn. En daarmee een passend Reservefonds kunnen opbouwen.

De meeste gebruikelijke meerjaren onderhoudsplanning bestrijkt een periode van 10 jaar. Op uw verzoek kan deze termijn worden aangepast en u kunt er natuurlijk voor kiezen om uw MOP jaarlijks te laten actualiseren.